Awakening in the U.S. – Kijózanodás az USA-ban?

The world may now at least hope that a process of awakening will start in the US enabling to capture the hand of Trump representing danger for the whole world, before he could press the red button.

*

A világ most legalább remélheti, hogy az USA-ban kijózanodási folyamat indul el, és lefogják az egész világra veszélyes Trump kezét, mielőtt megnyomná a piros gombot.

Read, listen – Olvassa, hallgassa:

https://www.commondreams.org/news/2017/11/14/fearing-trump-congress-holds-first-hearing-decades-presidents-nuclear-authority?utm_term=Fearing%20Trump%2C%20Congress%20Holds%20First%20Hearing%20in%20Decades%20on%20President%27s%20Nuclear%20Authority&utm_campaign=News%20%2526%20Views%20%7C%20Fearing%20Trump%2C%20Congress%20Holds%20First%20Hearing%20in%20Decades%20on%20Nuclear%20Authority&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&cm_mmc=Act-On%20Software-_-email-_-News%20%2526%20Views%20%7C%20Fearing%20Trump%2C%20Congress%20Holds%20First%20Hearing%20in%20Decades%20on%20Nuclear%20Authority-_-Fearing%20Trump%2C%20Congress%20Holds%20First%20Hearing%20in%20Decades%20on%20President%27s%20Nuclear%20Authority

 

 

Reklámok
Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Important news – Fontos hírek!

Friss, nagyon figyelemreméltó hírek (all the three are in English):

1. A „Paradise Papers” információi szerint Trump szoros köréhez tartozó 13 ember sáros offshore ügyekben. Ketten a kormány tagjai: Rex Tillerson külügyminiszter és Wilbur Ross kereskedelmi miniszter. A tanulmány készítői kormánytagként kezelik Randal Quarles-t is, a Federal Reserve bankfelügyeleti ágának vezetőjét. A többi csak tanácsadó, vagy adományozó. Ilyen banda vezeti a világcsendőr hatalmat.

2. Újabb könyvet merek ajánlani az USA vezető körei iránt érdeklődők figyelmébe, a Stan Schatt tollából született Mike Pence: A Clear and Present Danger” címűt (Amazon Kindle Edition, 2017, fillérekért kapható). A szerző állítja, hogy az USA elnökhelyettese rosszabb lenne Trumpnál. (Ami szerintem lehetetlen, ő azonban jobban, mélyebbre láthat.) A legfőbb ok: szélsőséges keresztény fundamentalista! Mint a közelmúltban a Facebook-on olvasható komoly összeállításból tudhatjuk, ez a világszemlélet eddig legkevesebb 800 millió ember halálát okozta!

3. A Credit Suisse vezette agytank – a saját kutatóintézete és vezető szakértők csapata – „Global Wealth Databook 2016” címen közzétett kolosszális tanulmányában kimutatja, hogy a szegénység széles körben hirdetett világméretű csökkenése csupán a kapitalisták álma. A valóság a szegénység széles körben megvalósuló növekedése. A tanulmányt nem „komcsik”, vagy liberálakárkik készítették, hanem független szakértők. Aki csak teheti/tudja, lapozzon bele:

http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD6F2B43-B17B-345E-E20A1A254A3E24A5

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Taxing in the U.S. – Adóztatás az USA-ban

Taxing in the U.S. – Adóztatás az USA-ban

According to the „Institute for Policy Studies”:

„This tax plan is the biggest wealth grab in modern history. Even Reagan’s tax plan wasn’t as friendly to the rich and big corporations. The GOP is trying to get away with this as quickly as possible before the public has a chance to react. But it’ll be hard to hide the consequences of cutting Medicare, Social Security, and jobs.”

*

Az „Institute for Policy Studies” (Politikai tanulmányok intézete) szerint:

„Ez az adózási terv a modern történelem legnagyobb gazdagság-rablása. Még Reagan adóterve sem volt olyan barátságos a gazdagokkal és nagyvállalatokkal szemben. A Republikánus Párt a lehető leggyorsabban próbál megszabadulni ettől, mielőtt a nyilvánosságnak lehetősége nyílna reagálásra. Nehéz lesz azonban elrejteni a Medicare, a társadalombiztosítás és a munkahelyek csökkentésének következményeit.”

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

USA! USA! USA!

CommonDreams states:

USA! USA! USA!

We’re #1!   In locking our citizens up; in obesity; in energy use per person; in small arms exports; in per capita health expenditures; in student loan debt.

We’re #1!   In oil consumption; in gun ownership; in reported rapes; in death by violence; in anxiety disorders.

We’re #1!   In military spending—spending more than the next twenty largest military spenders combined.

*

A CommonDreams állítja:

USA! USA! USA!

Elsők vagyunk! A polgárok bebörtönzésében; az elhízásban; a személyenkénti energiafelhasználásban; a kézi lőfegyverek exportjában; az egy főre jutó egészségügyi kiadásokban; a hallgatói hitelekkel eladósodottságban.

Elsők vagyunk! Az olajfogyasztásban; a kézifegyverek birtoklásában; a nők bejelentett megerőszakolásában; a halált okozó erőszakban; a szorongásos rendellenességekben.

Elsők vagyunk! A katonai kiadásokban – többet fordítunk fegyverkezésre, mint az utánunk következő húsz legnagyobb katonai ráfordítással rendelkező ország együtt.

Megjegyzem: már a következő 20 ország együttes katonai kiadásánál költ többet fegyverekre, hadseregére a világcsászár!

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Trump veszélyes az egész világra nézve!

Hát elolvastam Bandy X Lee és Robert Jay Lifton, valamint 25 társa könyvét, a „The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a Presidentcímű kiáltványt. A szerzőkhöz a világhírű tudós, Noam Chomsky is csatlakozott az Epilógusban. (Megjelent 2017 október 3-án.) Nem túlzok, ha állítom: katasztrófát ábrázolnak bátor tudósok, a hideg rázza ki az embert!

Mert miről is szól a könyv? Arról, hogy finoman szólva is szellemileg beteg ember foglalta el a világelső gazdasági-katonai hatalom trónját.

Kiderül, hogy amint megjelent Donald J. Trump az elnökjelöltek viadalán, hárman közülük összeálltak, és megindították figyelmeztető akciójukat: nemcsak alkalmatlan az elnöki teendők ellátására, hanem veszélyes az USA, és az egész világ számára. Figyelmeztető levelet írtak Obamának, majd a médián keresztül is jelezték: az elnöki funkciók ellátására alkalmatlan személy kerülhet a világ legnagyobb hatalmának élére.

Volt, aki bírósághoz fordult, kérve, hogy akadályozzák meg Trumpot az elnökség elérésében. A beadványában Trump 200 olyan megnyilvánulását sorolta fel, amelyek egyenként is elfogadhatatlanok az USA elnökétől.

Volt, aki két nukleáris veszélyhelyzetre hívta fel a figyelmet: egy számítógép meghibásodásra, ami perceket hagyott az akkori biztonsági főtanácsadónak, Zbigniev Brezinski-nek, hogy riassza-e az elnököt, mert 2500 szovjet rakéta támadását jelezte, a másik a kubai krízisként ismert világháborúval fenyegető incidens. A tudós szerint Trump mindkét esetben megnyomta volna a gombot, elpusztítva a fél, vagy egész világot.

Tömör összefoglalásra törekedve nem tudok minden részletre kiterjedve írni, kísérletet csupán arra teszek, hogy továbbítsam a tudósok legfontosabb megállapításait (a rendszerezettségben lehetnek hibák, remélem elnézi, kedves olvasó: a lényeg, hogy áttekinthető).

Egyik legfontosabb kérdésként tisztázzák, hogy ma a kommunikációs eszközök fejlettsége lehetővé teszi távdiagnózis felállítását – látni, hallani, olvasni lehet a megnyilatkozásait, dühkitöréseit. Ezért teljes felelősséggel lehet és kell figyelmeztetni a potenciális áldozatokat!

Hangsúlyozzák, hogy nem az elmebaj a legnagyobb baj, azzal még el lehet katasztrófamentesen vezetni országokat, hanem az egyéb okoknál fogva is veszélyes volta. Sorolom a megállapításaikat:

– Abszolút tapasztalatlanság politikai, különösen diplomáciai területen.

Nárcisztikus személyiségzavarban szenved. Mivel számtalan részletet rejt magában a betegség, ajánlom az ezzel foglalkozó weblapot: www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/783/narcisztikus-szemelyisegzavar.

Mások felettiséget, kiemelkedést képzel magáról.

– Hirtelen katonai akciókat rendel el, kríziseket kreál.

– Tények és igazság tudathasadásos keverése a képzeteivel (H. Clinton többletszavazatai, az őt ünneplő tömeg méretei…)

Heves vérmérsékletű (hipomániákus temperamentumú), állandó feltűnést igényel.

– Alacsony önbizalma mások vádolásához vezet, nehezen viseli az őt érintő szégyent, dühkitöréseket, elszámoltathatóság hiányát, tisztességtelenséget, empátia teljes hiányát eredményezi.

– Fajgyűlölő.

– Etnikai gyűlölködés jellemzi.

– Birtherism (születési hely szerinti meghatározottság) vezeti. Ezért támadta Obamát, állítva, hogy nem amerikai születésű.

– Agresszív bántalmazó – hedonizmustól szenved.

Vakbuzgóság uralja.

Téveszmés rendellenességtől szenved, ami felháborító hazugságokhoz vezet. Azt lát, hisz, amit ő képzel valóságnak.

Kognitív zavartól, demenciától (a gondolkodás, az érzelmek és a társas képességek hanyatlása) szenved.

A legenyhébb kifejezéssel is szex-zavar jellemzi, visszaél „celeb” voltával, markolássza nők legkényesebb nemi szervét, első feleségét – amikor már 16 hónapja nem érintették egymást -jogtalan dühében úgy erőszakolta meg, hogy előtte marokszámra tépett ki hajcsomókat a fejéről.

– Szélhámos, vagy csalónak is mondható, mert építőipari nagyvállalkozóként számtalan esetben nem fizette ki az alvállalkozóit. Volt eset, hogy olyan összeget nem ismert el, hogy az érintett cég csődbe ment.

Nem ismeri az elnök jogait, kötelezettségeit. Nem akarja betartani az Alkotmány előírásait.

– Nem tudja, milyen következményekkel járna egy nukleáris háború. Többször megkérdezte a katonai vezetőket: ha egyszer van nukleáris fegyverarzenálunk, miért nem használjuk?

Az első sorokban említett akció talán utolsónak tekinthető állomása: a tudósok egy csoportja azzal a követeléssel fordult a Kongresszushoz, hogy hozzon létre olyan bizottságot (Panel-t), amelyiknek kötelessége lenne most megvizsgálni, alkalmas-e Trump és az elnökhelyettes feladatainak ellátására, majd a jövőben minden elnökjelölt és alelnökjelölt értékelése mentális megfelelőség szempontjából. A bizottságnak három neuropszichiáterből kellene állnia (egy klinikai, egy akadémiai és egy katonai), a tagokat a National Academy of Medicine-nek kellene állítania, a szakértőknek hat évig kellene szolgálatban állniuk azzal, hogy egy-egy tagot évenkénti rotációval cserélnének, az aktív elnököt és alelnököt évente kellene megvizsgálni, de a bizottságot sürgősségi vizsgálatokra is fel kellene hatalmazni, ha akut változás következne be az adott személy állapotában. A bizottság megállapításai titkosak lennének, kivéve, ha a vizsgált személyt feladatainak ellátására alkalmatlannak találná.

Gondolom, nem kell hangsúlyozni, mekkora fenyegetettséget érzékelnek tudós orvosok, ha ilyen rendszer bevezetése mellett állnak síkra.

Érdekes, hogy az Egyesült Államok katonai vezetőit régóta alávetik ilyen vizsgálatoknak. Csak a legnagyobbak a kivételek, akiknek az ujja a gombon van.

Azt is most hallom először, hogy Nixon alkoholista és háborús megszállott volt, a katonai vezetők kivették a kezéből a nukleáris háború elindításának lehetőségét: parancsba adták, hogy a Fehér Házból eredő utasításokat nem szabad végrehajtani. Most erre nem fog sor kerülni, lihegő háborús megszállottak veszik körül.

Trump hatalomra kerülése új betegséget okozott az USA-ban: a „Post-election anxiety disorder”-t (Választásokat követő nyugtalanság rendellenességet)!

És itthon mit várhatunk orvosainktól?

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Remove Trump’s fingers from the button – Meg kell akadályozni, hogy Trump megnyomhassa a gombot

Rebecca Gordon writes in TomDispatch:

Removing Trump’s ability to unilaterally launch a nuclear attack might ease some fears in Pyongyang. And the rest of us might once again be able to sleep at night.

*

Rebecca Gordon írja a TomDispatch-ben:

Trump azon képességének megszüntetése, hogy egyoldalúan nukleáris támadást indítson, enyhíthet bizonyos félelmeket Phenjanban. És mi, a többiek talán újra képesek lehetünk aludni éjjelente.

Kategória: Uncategorized | 1 hozzászólás

Drones kill more easily – A drónok könnyedebben gyilkolnak!

Clear picture:

http://inthesetimes.com/article/20617/Donald-Trump-Drones-Civilians-Barack-Obama

Trump Plans to Make It Easier to Kill Civilians with Drones. We Can Thank Obama for Paving the Way.

“Micah Zenko of the Council on Foreign Relations estimated that the pace of drone strikes and special forces raids had increased from one every 5.4 days under President Obama to one every 1.25 days under President Trump.”

Thanks God, we live outside the zones of permanent “war on terror”.

*

Trump hivatalosan is megkönnyíti drónok bevetését. Már uralma eddigi pár hónapja alatt is 5,4 naponkéntiről 1,25 napira emelkedett a bevetések “sűrűsége”.

Hál’isten a végtelen “terrorellenes háború” zónáján kívül élünk.

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése