Taxing in the US – Adózás az USA-ban

According to CommonDreams – https://www.commondreams.org/news/2017/10/17/stiffing-us-taxpayers-grand-scale-fortune-500-holding-26-trillion-offshore?utm_term=Stiffing%20US%20Taxpayers%20on%20%27Grand%20Scale%2C%27%20Fortune%20500%20Holding%20%242.6%20Trillion%20Offshore&utm_campaign=News%20%2526%20Views%20%7C%20Somalia%20Carnage%20%27Revenge%27%20for%20Children%20Killed%20in%20US%20Raid%3A%20Report&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&cm_mmc=Act-On%20Software-_-email-_-News%20%2526%20Views%20%7C%20Somalia%20Carnage%20%27Revenge%27%20for%20Children%20Killed%20in%20US%20Raid%3A%20Report-_-Stiffing%20US%20Taxpayers%20on%20%27Grand%20Scale%2C%27%20Fortune%20500%20Holding%20%242.6%20Trillion%20Offshore – Trump’s tax-policy results in more offshore hidings.

A new study of U.S. PIRG and the Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) says among other facts:

“The new study discovered that, in total, America’s most profitable corporations in 2016 had $2.6 trillion stashed overseas in over 9,000 subsidiaries in various locations, including notorious tax havens like Bermuda and the Cayman Islands.”

azaz

A CommonDreams fenti cikkében idézett új tanulmány szerint Trump adópolitikája az offshore-ba menekítést erősíti:

“Az új tanulmány kimutatta, hogy Amerika 2016-ban leginkább nyereséges vállalatai 2,6 billió dollárt helyeztek ki tengerentúlra, több mint 9 ezer leányvállalatba különböző helyszíneken, köztük olyan hírhedt adóparadicsomokban, mint Bermuda és a Kajmán-szigetek.”

Reklámok
Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Trump is crazy – Trump őrült!

He intends to increase tenfold the nuclear arsenal of U.S. – Tízszeresére akarja növelni az USA nukleáris fegyver-arzenálját:

https://www.commondreams.org/views/2017/10/12/trump-wants-10-fold-increase-atom-bombs-after-iran-which-has-none?utm_term=Trump%20Wants%2010-fold%20Increase%20In%20Atom%20Bombs%20But%20Is%20After%20Iran%2C%20Which%20Has%20None&utm_campaign=News%20%2526%20Views%20%7C%20Forget%20Trump%2C%20This%20Huge%20Volcano%20Could%20Literally%20Wipe%20Out%20Life%20on%20Earth&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&cm_mmc=Act-On%20Software-_-email-_-News%20%2526%20Views%20%7C%20Forget%20Trump%2C%20This%20Huge%20Volcano%20Could%20Literally%20Wipe%20Out%20Life%20on%20Earth-_-Trump%20Wants%2010-fold%20Increase%20In%20Atom%20Bombs%20But%20Is%20After%20Iran%2C%20Which%20Has%20None

Crazy! Does not have a drop of brain! Őrült! Nincs egy csöpp agya sem!

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Your tax goes to – Az adózók pénze vándorol…

From TomDispatch – http://www.tomdispatch.com/post/176336/tomgram%3A_william_hartung%2C_how_the_military-industrial_complex_preys_on_the_troops/#more

The heads of the top five Pentagon contractors — Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, and Northrop Grumman — made a cumulative $96 million last year.

*

A fenti TomDispatch-ből:

Az öt legjelentősebb Pentagon-szállító – Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics és Northrop Grumman – feje összesen 96 millió dollárt gyűjtött össze tavaly.

Mennyi is ez? Bár felmérhetetlen: 96×270=25920 millió, azaz közel 26 md forint. Hm, és számtalan vezető részesül csak kicsit kevesebbel az amerikai adózók pénzéből. Erre is Ike figyelmeztetett: a katonai-hadiipari komplexum hadiipari jéghegyének a csúcsát látjuk éppen.

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Do remember – Ne feledje!

A quotation to be remembered:

Dwight D. Eisenhower said that “Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed.” Dollars spent on weaponry, Ike insisted, translated directly into schools, hospitals, homes, highways, and power plants that would go unbuilt. “This is not a way of life at all, in any true sense,” he continued. “[I]t is humanity hanging from a cross of iron.”

*

Egy idézet, amit érdemes megjegyezni:

Dwight D. Eisenhower mondta, hogy “minden egyes fegyver, minden vízre bocsátott hadihajó, minden kilőtt rakéta végső értelemben azoknak a meglopása, akik éheznek és nem tápláltak, azoknak, akik fáznak és nincsenek felruházva.” A fegyverekre költött dollárok – állította Ike – közvetlenül kifejezhetők fel nem épített iskolákban, kórházakban, otthonokban, autópályákban és erőművekben. “Ez egyáltalán nem életforma, semmilyen igazi értelemben.” – folytatta. “Ez vasból készült kereszten függő emberiség.”

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Who is Trump – Ki is ez a Trump?

I am reading an excellent book: “The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President”

Read a few sentences quoted from it:

“Power not only corrupts but also magnifies existing psychopatologies, even as it creates new ones. Fostered by the flattery of underlings and the chant of crowds, a political leader’s grandiosity may morph into grotesque delusions and grandeur. Sociopathic traits may be amplified as the leader discovers that he can violate the norms of civil society and even commit crimes with impunity. And the leader who rules through fear, lies, and betrayal may become increasingly isolated and paranoid, as the loyalty of even his closest confidants must forever be suspect.”

Do you need any comment?

*

Kiváló könyvet olvasok, idézek belőle. Trump-ra vonatkozólag írják. Nekünk, magyaroknak talán más is az eszünkbe jut?

“A hatalom nemcsak korrumpál, hanem felnagyítja a meglévő pszichopatológiákat, még akkor is, ha ez újakat hoz létre. Az alárendeltek hízelgése és a tömegek éneke által támogatott politikai vezér grandiozitása groteszk csalódásokká és nagysággá alakulhat. A szociopátiás vonások felerősödhetnek, amikor a vezető felfedezi, hogy büntetlenül megsértheti a civil társadalom normáit, és bűncselekményeket is elkövethet . És a vezető, aki a félelmen, hazugságon és áruláson keresztül vezet, egyre inkább elszigetelődhet és paranoiddá válhat, hiszen a legközelebbi bizalmasainak hűsége is mindenkor gyanú tárgyává válik.”

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Trump is Monster – Trump szörnyeteg

I wanted to scan a few pages of Nathan J. Robinson’s “Trump – Anatomy of a Monstrosity”. Unfortunately this time I could not scan any of them. I have to quote the essence of what happened between this man (if we can treat him still a man) and his first wife, Ivana Trump. Read it carefully, with full attention.

When Trump started losing his hair, his wife, Ivana recommended her doctor for the operation to remove the empty surface of his skin. The operation did not satisfy him, he had pains. Then the following awful step happened:

“Ivana Trump has been relaxing in the master bedroom of the Trump Tower triplex (…) The Donald storms into the room. He is looking very angry, and he is cursing out loud. ‘Your fucking doctor has ruined me!’ he screams. The Donald flings Ivana down onto the bed. Then he pins back her arms and grabs her by the hair. The part of her head he is grabbing corresponds to o the spot on his head where the scalp reduction operation has been done. The Donald starts ripping out Ivana’s hair by the handful, as if he is trying to make her feel the same kind of pain he is feeling. Ivana starts crying and screaming. The entire bed is being covered with strands of her golden locks. But The Donald is not finished. He rips off her clothes and unzips his pants. Then he jams his penis inside her for the first time in more than sixteen months. (…) ‘He raped me.'”

Americans, you have elected this monster to be your President and King of the World!

*

Néhány oldalt akartam beolvasni Nathan J. Robinson “Trump: Anatomy of a Monstrosity” című könyvéből. Sajnos ezúttal nem sikerült szkennelnem egyet sem. Idéznem kell annak a lényegét, ami ez az ember (ha még mindig embernek tekinthetjük) és az első felesége, Ivana Trump között történt. Olvassa el alaposan, teljes odafigyeléssel.

Amikor Trump elkezdett kopaszodni, felesége, Ivana ajánlotta orvosát, hogy a bőrének üres felületét műtéttel távolítsa el. A műtét nem elégítette ki, fájdalmai voltak. Ekkor a következő szörnyű lépés következett:

“Ivona Trump pihent a Trump Tower tulajdonosi hálószobájában … Donald beviharzott a szobába. Nagyon mérgesnek látszik, és hangosan káromkodik. ‘A kurva orvosod tönkretett!’ Donald az ágyra rántja Ivana-t, aztán hátracsavarja a karját és megragadja a haját. A fejének azt a részét ragadja meg, ami megfelel az ö fején azzal a ponttal, ahol a fejbőr-csökkentési művelet megtörtént. Donald elkezdi Ivana haját maroknyi csomókban tépni, mintha ugyanazt a fájdalmat akarná kiváltani, amit ő maga érez. Ivana sírni és sikoltozni kezd. Az egész ágyat aranyfürtös csomók borítják. Donald még nem fejezte be, letépi Ivana ruháját, és lehúzza a nadrágja cipzárát, majd – először több mint tizenhat hónap óta – belé nyomja a péniszét. (…) ‘Megerőszakolt'”. [Mondja később Ivana.

Amerikaiak, ezt a szörnyeteget választottátok Elnökül és a Világ Királyává!

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

It May Be Time For America To Take a Knee – Lehet, itt az ideje, hogy Amerika térdepeljen le

Read – Olvassa el:

https://www.commondreams.org/views/2017/09/27/it-may-be-time-america-take-knee

Under the picture – A kép alatt:

“Civil disobedience is not our problem. Our problem is civil obedience. Our problem is that people all over the world have obeyed the dictates of leaders…and millions have been killed because of this obedience…Our problem is that people are obedient all over the world in the face of poverty and starvation and stupidity, and war, and cruelty. Our problem is that people are obedient while the jails are full of petty thieves… (and) the grand thieves are running the country. That’s our problem.”-Howard Zinn. (Photo: Matthew Lewis/Getty Images)

“A polgári engedetlenség nem a mi problémánk. A mi problémánk a polgári engedelmesség. A mi problémánk az, hogy az emberek világszerte betartották a vezetők diktátumát … és emberek millióit ölték meg az engedelmesség következtében … A mi problémánk az, hogy az emberek világszerte engedelmesek a szegénység és az éhezés és az ostobaság és a háború és a kegyetlenség láttán. A mi problémánk az, hogy az emberek engedelmeskednek, míg a börtönök tele vannak piti tolvajokkal … (és) a nagy tolvajok vezetik az országot. Ez a mi problémánk. “- Howard Zinn.

 

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése